Tímová práca a pripravenosť

teamworkExistuje mylná predstava, že osamelý vlk má väčšiu šancu prežiť, keď veci začnú ísť z kopca. Ale príprava na všetky druhy a úrovne kolapsu by mala byť rodinná, skupinová a tímová záležitosť.

Zostavte skupinu
Realisticky si treba uvedomiť, že len malé percento ľudí vo vašej rodine premýšľa ako prepper. Ostatní tieto myšlienky zdieľajú len čiastočne, tolerujú, iní odmietajú a väčšina sa asi uškŕňa.Takže čo s tým? Ako dostať ostatných na palubu?
Nie je jednoznačná a univerzálna odpoveď na túto otázku. Asi najlepšie je byť otvorený a ukázať im, aký význam má pripravenosť pre vás. Ak ste pre svojich blízkych dôležití, mali by ste nájsť cestu aby vás počuvali a zamysleli sa nad vašimi argumentami.
Tiež sa spojte s ľuďmi, ktorých presviedčať nemusíte a ktorých znalosti vám môžu zvýšiť šancu prežiť akúkoľvek krízu.

Určite skupinu vedomostí a zručností, ktoré sa budú musieť naučiť jednotliví členovia skupiny
V každej organizácii existujú základné skilly, ktoré musia ovládať všetci jej členovia. To isté platí aj v prepperskej skupine (vynímajúc deti). Nasleduje pár príkladov:

Strelné zbrane – ovládanie, čistenie a údržba zbraní
Varenie – schopnosť navariť pre skupinu
Úžitkové zvieratá – ako nadojiť mlieko, vybrať vajcia, nakŕmiť zver a starať sa o zvieratá
Prvá pomoc – ako sa postarať o chorého alebo zraneného človeka
Záhradkarčenie, základy poľnohospodárstva – ako dopestovať ovocie a zeleninu
Boj s ohňom – používanie hasiaceho prístroja

Rozdeľte povinnosti a úlohy
Každý člen skupiny by mal pridelené hlavné a vedľajšie úlohy a špeciálne zručnosti.Už v skupine dvoch dospelých a dvoch detí je možné rozdeliť úlohy. Čím viac členov skupiny, tým je tento koncept ľahšie realizovateľný. Keď sú v skupine rozdelené hlavné a vedľajšie úlohy a keď sa jednotliví členovia naučia čo majú, pokračuje sa vzájomným vzdelávaním a odovzdávaním vedomostí ostatným členom tímu.

Príklady individuálnych úloh a zodpovedností:
Bezpečnosť
Elektrina
Voda
Ošetrovateľstvo
Potrava
Komunikácia
Údržba
Logistika
Poľnohospodárstvo
Prieskum
Lov

Celý zoznam je možné vypracovať na základe schopností členov skupiny, zastupiteľnosti a systémov, ktoré treba zapojiť v rôznych situáciách prežitia.
Okrem určenia toho, čo kto bude robiť, treba určiť aj vodcu, ktorý bude dohliadať na dodržiavanie dohodnutých pravidiel. V rodine to bude dominantný rodič. V skupine by to mal byť človek s prirodzenou autoritou, schopnosťou organizovať veci ale zéroveň aj človek, ktorý je v skupine veľmi obľúbený.

Rozoberte potenciálne hrozby
Ak človek zodpovedný za generátor a núdzovú elektrinu nebude schopný zabezpečiť čo má, tak čo bude robiť skupina? Ako sa skupina rozhodne v prípade, že jeden z členov ohrozí bezpečnosť skupiny, napr. neschopnosťou presúvať sa dostatočne rýchlo kvôli zraneniu?
Všetky možné scenáre by mali byť rozobraté a alternatívne plány pripravené.

Dokumentujte, dokumentujte, dokumentujte
Po tom ako sa rozdelia úlohy a alternatívne plány sú vydiskutované, je dobré tieto veci spísať. Súčasťou tejto kolekcie dokumentov by postupne mali byť aj príspevky jednotlivých členov na témy, ktoré sú ich hlavnými zodpovednosťami. Návody, procesy a rady, aby aj ostatní členovia vedeli čo robiť ak niekto zo skupiny vypadne.

Tímový prístup je nevyhnutný a uľahčuje úlohu jednotlivých členov skupiny. V tíme by mal zafungovať synergický efekt, znásobiť sa potenciál jednotlivcov a zvýšiť sa schopnosť prežiť.

Admin: Výhoda skupiny oproti jednotlivcovi podľa mňa až taká jednoznačná nie je. V mnohých situáciách by som asi uprednostnil samotu, schopnosť rýchleho presunu, ľahšieho ukrytia a neviditeľného kempu. Alebo hybridný koncept, keď by samostatne operujúci jednotlivci konali na základe spoločného plánu a pravidiel a podľa potreby by sa skupina spájala a zasa rozpadala.

Pre survivor.sk spracoval PeterB.
Založil som stránku aj na FB, kde budem často zverejňovať hlavne obrázkové zaujímavosti a novinky zo sveta prežitia a pripravenosti.

Príspevky, ktorých autorom bude PeterB vrátia na náš web témy pripravenosti a postapo. Po mojich jazykovo-gramaticko-formulačných korekciách budeme zverejňovať jeho príspevky, väčšinou preložené zo zdrojov v angličtine. Mal by to byť jeden až dva články týždenne, tak uvidíme. Zatiaľ ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu.

Comments

comments

Ďaľšie články