So stredoškolákmi..

Realizujeme aj kurzy so strednými školami a inými inštitúciami, ktoré majú záujem o teoreticko-praktický výcvik k témam bezpečného pobytu a prežitia v prírode. Tentoraz to bola SOŠ Bernolákovo a ak vás zaujíma, ako taký výcvik prebieha a čo pokrýva, tak sa to dozviete v článku nižšie.

Po predchádzajúcich dobrých skúsenostiach s pedagógom a športovcom Petrom C. som ani chvíľu neváhal, keď ma aj tento rok oslovil s návrhom, aby som sa podelil so svojimi vedomosťami a skúsenosťami v oblasti techník prežitia a improvizácie so študentmi SOŠ Bernolákovo – ochrana osôb a majetku.
Do priestoru rybníkov sme vchádzali spolu so študentami. Zástup neveselo sa tváriacich študentov bol nekonečný a potvrdzoval názor pedagógov, že ma čaká dlhý deň. Práca s 18 ročnými mládežníkmi ma baví a mám s ňou bohaté skúsenosti. Ubezpečil som svojich hostiteľov – Petra, Laca, Vlada a Dušana, o tom, že si nemusia robiť starosti.
Konečne nástup, aj keď neúplný. Chlapi ma stručne predstavili a odovzdali mi zhruba 45 člennú skupinu, ktorá na mňa pozerala skôr zvedavo ako nepriateľsky. Samozrejme, že ma otestovali, ale po niekoľkých zbytočných fyzických aktivitách, ktoré mojim mladým priateľom nepadli v horúcom dni najlepšie, boli mantinely komunikácie a prístupu nastavené a ja som nadobudol presvedčenie, že sa budeme navzájom rešpektovať.
Od začiatku som sa pomerne obšírne venoval téme bezpečnosti počas našej spolupráce. Keďže mi nikto nezaspal, odhadol som zrejme čas venovaný problematike správne.
Nasledoval blok zabezpečenia a udržania tepelného komfortu pri ktorom som po krátkej teoretickej a praktickej ukážke vyzval študentov, aby si postavili vlastné prístrešky. Napriek nie celkom vhodnému miestu na kempovanie sa študenti zhostili úlohy výborne. Majúc na zreteli heslo – ako si ustelieš, tak budeš spať – vyvinuli dostatočné úsilie na to, aby si v nerovnom teréne vybudovali čo najpohodlnejšie lôžka chránené proti dažďu a vetru. Študenti si ma pri práci striedali a žiadali pomoc aj s nie celkom triviálnymi problémami. Ich záujem ma tešil a snažil som sa byť všade.
Po kontrole a podrobnom posúdení ich výtvorov som im poskytol čas na občerstvenie, dodatočné úpravy prístreškov a prípravu na ďalšiu tému.
Téma ‚oheň‘ býva pre študentov spravidla zaujímavá a bolo tak tomu aj teraz. Vietor, ktorý sa zodvihol už počas stavby prístreškov, preveroval zručnosti študentov aj teraz a nútil ich robiť veci dôkladne.
V tomto čase už boli ľudia rozdelení na skupiny „som tu za trest“ a „baví ma to“. Rozloženie skupín bolo pre mňa priaznivé, ale aj tak som sa snažil zvýšiť atraktivitu prednášok a činností. Samozrejme, 100 ľudí, 100 chutí, nesnažil som sa nasilu a zbytočne nikoho presviedčať o dôležitosti práve preberanej témy. Dal som si, však záležať na tom, aby splnili aspoň nutné praktické minimum.
Opäť nasledovala krátka prestávka. Keďže nás čakalo ešte veľa práce, potreboval som prístupných a čo najčerstvejších ľudí. Na tému voda sa dá toho povedať veľa a zistil som, že je pre mňa pomerne náročné povedať len najnutnejšie fakty.
Praktická výroba filtra na vodu študentov bavila, ale najviac pozornosti venovali odpovediam na otázky, ktoré som im umožnil klásť mi na konci témy. Problematika sa točila hlavne okolo komerčných filtrov a rôznych fám týkajúcich sa dezinfekcie a skladovania vody.
Dôležitou súčasťou sebazáchrany v prírode je pre mňa prvá pomoc a úspešne sa mi podarilo preniesť toto presvedčenie na študentov. Zamerali sme sa na častý a potenciálne vážny problém podchladenia, jeho prevencii a riešeniu priamo v teréne. Napriek pokročilému dňu študenti odviedli pri zábaloch a transporte skvelú prácu a mnohým z nich by som nemal problém zveriť sa do opatery.
Poslednou témou, už na hranici ich pozornosti, sme sa venovali jedlým a liečivým rastlinám. Pre krátkosť času a ich nie práve ideálnu výstroj sme z nich však nestihli navariť, čo, žiaľ, nechalo tému len v teoretickej rovine.
Krátka rozlúčka. Potlesk. Od študentov som odchádzal s pocitom dobre odvedenej práce a vedomím, že veľa z vecí, ktoré sme v ten deň skúsili padlo na úrodnú pôdu.
Celkovo študentov hodnotím čo sa týka disciplíny, vytrvalosti a zručnosti veľmi dobre.
Ďakujem týmto, vyššie uvedeným pedagógom, za možnosť stráviť zmysluplný a zábavný čas s touto skupinou mladých ľudí.

Ak vás zaujíma, ako podobný edukatívny zážitok dopriať vašim študentom, alebo sa chcete zúčastniť našich kurzov prežitia, tak nás kontaktujte na kurzy@survivor.sk, alebo si pozrite ponuku našuch kurzov na kurzy.survivor.sk.

Comments

comments

Ďaľšie články