10 lekcií prežitia, ktoré som sa naučil v boji

Snap-2013-09-15-at-09Článok ktorý napísal Thomas Miller, bojový veterán americkej armády. Aj keď jeho rady vychádzajú z jeho vojnových skúseností, snaží sa ich aplikovať na témy prežitia. Rady ako – testuj svoju výstroj, vytvor dôveryhodnú skupinu, pozor na psychiku a situačnú uvedomelosť atď. patria k tým základným a opakujúcim sa vo všetkých zdrojoch o prežití.

Počas služby v armáde som sa naučil veľa vecí, od správneho ustlania postele až po spôsob, akým mám napadnúť nepriateľský úkryt a aj keď každá lekcia je hodnotná, niektoré sú hodnotné viac a iné menej. Tie najhodnotnejšie som sa naučil počas 30-mesačnej misie na Strednom východe. Mnohé z nich sa vzťahujú k prežitiu.

Lekcia 1 – Trénuj spôsob boja
Každý bojuje odlišne. Niekto urobí všetko preto, aby boju predišiel, iný zasa vzbĺkne pri najmenšej zámienke. Venovať čas tréningu boja, realistickému tréningu boja, znamená zvyšovať svoje šance prežitia konfliktu alebo nepokojných časov. Tento princíp môže byť aplikovaný na akýkoľvek druh výcviku/prípravy, od použitia strelných zbraní až po nácvik evakuácie pred prírodnými živlami. Tréning tiež vybuduje svalovú pamäť čo skráti váš reakčný čas v reálnom ohrození.

Lekcia 2 – Investujte do výstroje ktorá vydrží a pomôže ostať nažive
Posledná vec ktorú chcete je, aby vám nejaká súčasť výstroja zlyhala vo chvíli, keď ju budete reálne potrebovať. Obzvlášť kritické je to v najkritickejšej situácii prežitia – v boji. Každá časť vášho výstroja musí byť dosť dobrá, aby ste jej zverili svoj život. Vaša sada na bushcraft, bug out bag, EDC ale aj domáce zásoby by mali byť pevné a trváce. Otestujte, či vec môžete vyváľať v bahne, môže padnúť či ju môžete použiť ako kladivo a stále bude fungovať tak, ako očakávate. Tiež je dobré, ak je vaša výstroj multifunkčná to znamená, že jej jednotlivé časti môžu byť použité na viacero účelov. Situácia prežitia bude vyžadovať od vášho výstroja maximálne zaťaženie a preto majte niektoré veci aj vo väčšom počte a naučte sa výstroj opravovať v improvizovaných podmienkach, v poli.

Lekcia 3 – Môžeš použiť len to, čo máš
Niekedy sa môžete ocitnúť úplne sami len s tým, čo máte po vreckách. V tej chvíli všetko, čo ste nechali v aute, doma alebo na základni vám je k ničomu. Veci, ktoré môžete potrebovať majte vždy pri sebe. Jednoduchým spôsobom ako zabezpečiť, že budete mať VŽDY pri sebe aspoň základné vybavenie je nosenie týchto vecí každý deň, stále. V komunite survivalistov/prepperov sa tieto veci označujú ako EDC – everyday carry, čiže veci, ktoré máte pri sebe vždy.

Lekcia 4 – Urob si plán na to, čomu môžeš čeliť
Venujte čas tomu, aby ste si určili scenáre ktorým budete čeliť určite, možno a pravdepodobne nie. Ujasnite si hrozby a naplánujte si adekvátne reakcie na ne. To môže obnášať – plán evakuácie, potrebnú výstroj, výstroj ukrytú na odľahlejśích miestach, ale aj kto by bol strategicky dobrý partner pri zvládaní danej situácie.

Lekcia 5 – Nastavenie mysle je najdôležitejšie
Myseľ víťaza je veľmi podobná mysli toho, kto dokáže prežiť. Tí, ktorí veria že prežijú akúkoľvek situáciu sú tí, ktorí majú najväčšiu šancu prežiť. Prežitie závisí od húževnatosti, schopnosti robiť závažné rozhodnutia a vybrať si obtiažnu správnu cestu namiesto ľahšej a nesprávnej. Udržať si nastavenie mysle ktoré pomôže prežiť, obnáša tiež poznať hranicu vlastných schopností a schopností skupiny.

Lekcia 6 – Vezmi len to, čo vieš používať
Túto lekciu som sa naučil najtvrdším spôsobom, zas a zas. Málokedy dopadne dobre, keď človek, alebo skupina osôb, zveria svoj život časti výstroja,  ktorú nevedia správne používať. Ak majú šťastie, prežijú a túto chybu už viackrát nezopakujú. Predídete tomu, ak do svojej výstroje zaradíte len veci, ktoré poznáte a viete ich používať. Vždy keď budete do svojej výstroje pridávať novú vec, najprv ju otestujte, vystavte záťaži a naučte sa ju správne používať.

Lekcia 7 – Udržujte situačnú uvedomelosť
Moderné vojny ktoré sa vedú na Strednom východe nie sú konvenčnými vojnami a vývoj bojiska nie je lineárny. Výsledkom je, že bezpečné zóny sú len tie, ktoré si zabezpečíte sami. Nie je oblasť, ktorú by ste mohli považovať za bezpečnú dlhodobo. Preto je potrebné, aby ste stále vnímali čo sa deje okolo vás. Tréningom a ostražitosťou dokážete predvídať a vyhnúť sa nebezpečeným situáciám.

Lekcia 8 – Poznaj svojho nepriateľa
V Afganistane a Iraku rebeli infiltrovali armádu, políciu aj vládu. Partizánska vojna je ich spôsob boja a nedivím sa tomu. Pokiaľ sa v situácii prežitia obklopíte rodinou a najbližšími priateľmi, vždy budete súčasťou skupiny, ktorej môžete dôverovať a spoľahnúť sa na ňu. Vždy musíte ostať ostražitý a rozpoznať komu môžete veriť.

Lekcia 9 – Poznaj kedy utekať a kedy bojovať
Niekto by povedal, že len zbabelec sa vyhýba boju. Ale je veľký rozdiel medzi zotrvaním v boji a smrťou a opustením nebezpečnej situácie, znovuspojením skupiny a návratom do boja v plnej sile. Keď sa ocitnete uprostred katastrofy je určite lepšie urobiť premyslený krok do bezpečia ako robiť tvrdého chlapa a ohroziť svoj život. Príkladom môže byť príkaz k evakuácii a jeho ignorovanie – veď toto zvládnem, ostávam.

Lekcia 10 – Nikdy nebojuj sám
Existujú príklady z minulosti, kedy jeden hrdina vykonal významný čin, ale ide skôr o výnimky. Keď začnú byť časy napäté, spojte sa do skupiny s ľuďmi, ktorým môžete veriť a od ktorých môžete očakávať, že zvládnu podobnú záťaž ako vy.

Pre survivor.sk spracoval PeterB.
Založil som stránku aj na FB, kde budem často zverejňovať hlavne obrázkové zaujímavosti a novinky zo sveta prežitia a pripravenosti.

Príspevky, ktorých autorom bude PeterB vrátia na náš web témy pripravenosti a postapo. Po mojich jazykovo-gramaticko-formulačných korekciách budeme zverejňovať jeho príspevky, väčšinou preložené zo zdrojov v angličtine. Mal by to byť jeden až dva články týždenne, tak uvidíme. Zatiaľ ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu.

Comments

comments

Ďaľšie články