Medveď hnedý – Ako sa správať pri stretnutí

Článok zverejňujeme so súhlasom www.medvede.sk.

medved-hnedy

Nasledujúce rady sú spoločným názorom popredných odborníkov, napríklad Stephena Herrera, autora známej knihy “Útoky medveďov: Ich príčiny a vyhnutie sa im”, a jeho kolegov zo Spoločností pre bezpečnosť na území s výskytom medveďov (angl. Safety in Bear Country Society). Nemôžeme vám zaručiť, že rady vás ochránia pred zranením medveďom, ale vám pomôžu znížiť toto riziko. Ak chcete sa dozvedieť viac, odporúčame vám vynikajúci film “Ako byť v bezpečí na území s výskytom medveďov”.

Každý medveď aj okolnosti sú rozdielne, takže je ťažko určiť presné pravidlá, ktoré by platili v každej situácii. Ľudia zaoberajúci sa medveďmi však tvrdia, že ich konanie sa dá omnoho viac predvídať ako si väčšina z nás myslí. Pripravte sa na možné scenáre dopredu. Ak bývate alebo pracujete na území s výskytom medveďov, alebo navštevujete takéto oblasti, mali by ste vedieť predvídať najčastejšie situácie, kedy sa môžete stretnúť s medveďom. Je dobré si v duchu premietnuť, ako by ste mali reagovať. Tieto vedomosti a príprava vás môžu posilniť, aby ste sa vhodne správali pri stretnutí s medveďom a vyhli sa útoku.

stretnutie01Prevencia

Ak nechcete mať problémy s medveďmi, najlepšie je im predchádzať. Používaním jednoduchých preventívnych opatrení môžete znížiť vaše šance na stretnutie sa s medveďom. Tiež je rovnako dôležité, aby ste ho neprilákali. V lese aj lokalitách blízko lesa, buďte ostražitý, najmä ráno, večer a v noci, keď sú medvede aktívnejšie, ale aj cez deň v hustom poraste alebo v okolí zdrojov potravy. Všímajte si stopy alebo iné znaky prítomnosti medveďa – ak sú čerstvé, zvýšte vašu pozornosť. Keď je viditeľnosť obmedzená, pomôže rozprávať sa, pískať si alebo inak dopredu upozorniť medveďa na prítomnosť človeka. Medvede sa vám spravidla vyhnú, keď o vás vedia. Výnimkou je medveď zvyknutý na ľudí, napríklad tzv. synantropný alebo “kontajnerový” medveď.

Sú dva typy útokov

Aj napriek týmto opatreniam, sa môžete stretnúť s medveďom. Je možné prekvapiť medveďa v prípadoch, keď vietor nefúka smerom k ním od vás, medveď je skrytý v hustom poraste alebo môže byť sústredený na potravu. Čím bližšie ste k medveďovi v momente, keď vás zaregistruje, tým väčšia je pravdepodobnosť, že bude reagovať defenzívne – v sebaobrane. Brániaci sa medveď vás považuje za hrozbu pre seba či svoje mláďatá, alebo si môže chrániť potravu. Najčastejšie bude vyzerať nervózne a znepokojene.

Úplne iný prípad je, keď si medveď zvykne chodiť na odpadky a stratí plachosť. Medvede zvyknuté na ľudskú potravu môžu byť nebojácne a približujú sa zámerne, aby ju získali. Môžu prísť priamo na vaše táborisko, roztrhnúť stan, alebo vojsť do budovy. Existujú aj iné príčiny, pre ktoré sa vám medveď nemusí vyhnúť, alebo dokonca má snahu sa k vám priblížiť, napríklad sa môže smelo približovať a overuje si svoju dominanciu. Je veľmi dôležité rozumieť rozdielu medzi obranným správaním medveďa a inými motívmi správania, pretože od tohto bude závisieť vaša reakcia.

stretnutie02Keď uvidíte medveďa, ktorý si vás ešte nevšimol

• Ostaňte pokojne stáť a zhodnoťte situáciu – vie medveď, že ste tam?

• Ak o vás ešte nevie, ustupujte smerom, odkiaľ ste prišli a obíďte ho oblúkom.

• Urobte to potichu, keď sa medveď nepozerá smerom k vám, stále ho pozorujte.

• Nechajte mu dostatok priestoru a voľnú únikovú cestu.

• Ak sa približuje smerom k vám, sledujte akúkoľvek zmenu v jeho správaní.

• Obíďte ho širokým oblúkom, alebo odíďte smerom, odkiaľ ste prišli.

• Buďte hlavne opatrní, aby ste sa nedostali príliš blízko alebo medveďa neprekvapili.

• Útok medveďa, ktorý o vás nevie môžete vyprovokovať napríklad krikom.

• K medveďovi sa nikdy nepribližujte, a to aj v prípade, že sa zdá byť pokojný.

stretnutie03Ak vás medveď už zbadal

• Ak už je jasné, že neodídete bez toho, aby si vás medveď všimol, ostaňte stáť v pokoji a rýchlo zhodnoťte situáciu.

• Neutekajte – mohlo by to vyprovokovať prenasledovanie.

• Keď stojí na zadných nohách, snaží sa vás identifikovať zrakom a čuchom. Pokojne (aby ste ho nevyplašili) sa z čo najväčšej vzdialenosti identifikujte, že ide o človeka – prihovárajte sa mu nízkym vážnym hlasom a pomaly mávajte rukami nad hlavou.

• Zväčšujte vzdialenosť medzi vami, pomalým cúvaním späť.

• Ak o vás medveď vie a zdá sa, že ho nezaujímate, mali by ste využiť túto šancu a odísť.

• Nebežte, mohlo by ho to vyprovokovať k prenasledovaniu.

Ak už medveď o vás vie a približuje sa k vám

• Zostaňte stáť. Skúste zostať pokojní, útoky sú zriedkavé.

• Ak je to možné, držte sa ako skupina spolu.

• Neutekajte, pokým si nie ste úplne istí, že sa včas dostanete do bezpečia – medveď vie bežať rýchlejšie ako človek, smerom do kopca aj nadol.

• Vyliezť na strom môže byť niekedy riešením, ale nie je to zaručene bezpečné miesto a je treba dostať sa aspoň 4 metre nad zem.

stretnutie05Ak sa medveď približuje, pretože sa bráni

• Obranné správanie je skoro vždy dôsledok toho, že ste prekročili jeho osobný priestor, prekvapili ste ho, alebo dostali sa k nemu príliš blízko. Zriedka sa nič netušiaci medveď môže priblížiť k vám a je prekvapený.

• Medveď v obrane je znepokojený. Vstúpili ste do jeho osobného priestoru a považuje vás za hrozbu. Môže ustúpiť, alebo zostane nablízku, nervózny a neistý. Môže sa k vám priblížiť alebo zaútočiť.

• Skúste vyzerať pokojne – stáť zoči-voči medveďovi, ktorý sa bráni, môže byť hrozným zážitkom, ale fyzický kontakt je zriedkavý.

• Na medveďa nekričte a ani do neho nič nehádžte – týmto môžete vyprovokovať útok.

• Skúste vyzerať tak, že nie ste hrozbou. Pri náhlom stretnutí zblízka sa vyhnite pohľadu do očí šelmy (pre zviera je to znak agresie).

• Prihovárajte sa medveďovi pokojným hlasom – toto môže upokojiť medveďa aj vás.

• Keď sa medveď nepohybuje smerom k vám, snažte sa opatrne vzdialiť, pričom ho stále pozorujte. Pamätajte si, prekročili ste hranice jeho osobného priestoru. Vzdialiť sa je najlepším riešením v tejto situácii. Keď ustúpite, obyčajne sa medveď upokojí.

• Ak sa medveď stále približuje k vám, zastaňte.

• Keď medveď zastane, pokúste sa znova vzdialiť.

• Kedykoľvek sa medveď približuje alebo zaútočí, ostaňte stáť.

stretnutie07Ak medveď zaútoči v sebaobrane

• Útok znamená to, keď vás medveď fyzicky napadne.

• Ak medveď zaútočí, často iba zastrašuje – zastaví alebo zmení smer predtým, ako dôjde k priamemu kontaktu.

• Ak sa dostanete do priameho styku a ide o obranný útok, ľahnite si na zem a hrajte mŕtveho.

• Ľahnite si na brucho, nohy voľne od seba. Prsty rúk spojte za hlavou. Táto pozícia vám bude chrániť tvár a krk. Medvede sa pri obrannom útoku často sústredia na tvár človeka ak nie je chránená.

• Ak máte na chrbte ruksak, môže vám poskytnúť istú ochranu pre chrbát a krk.

• Ak vás medveď prevráti, znova sa kotúľajte tak, aby ste mali brucho o ostatné životné orgány chránené pri zemi.

• Keď medveď vycíti, že už nie ste nebezpečným, zvyčajne odíde.

• Keď sa útok skončí, ostaňte nehybne ležať a čakajte, kým medveď určite neodíde.

stretnutie09Ak sa medveď priblíži a nie je to v sebaobrane

• Medveď, ktorý sa k vám približuje zámerne, prejavujúc len malý alebo žiadny nepokoj, to nerobí v sebaobrane. Môže na to mať aj iné dôvody. Možno je zvedavý, zvyknutý na človeka alebo na ľudskú potravu, možno si upevňuje svoje dominantné postavenie.

• Spôsob, akým sa takéto medvede približujú, sa môže zdať podobný, ale vaša najvhodnejšia reakcia je tá istá.

• Zastaňte. Ostaňte pokojný ako je to len možné a prihovárajte sa mu pokojným hlasom.

• Zhodnoťte situáciu.

• Skúste sa dostať preč z jeho chodníčka či smeru. Môže to byť všetko, čo od vás chce.

• Ak pokračuje k vám a jeho pozornosť je stále upriamená na vás – zastaňte. Ostaňte nehybne stáť.

• Keď medveď zastane, znova cúvajte, ale sledujte jeho správanie.

Ak medveď pride do stanu alebo do budovy

• Voči každému medveďovi, ktorý na vás zaútočí vo vašom obydlí či v stane sa správajte agresívne, bojujte o svoj život.

Zdroj: http://www.medvede.sk/?action=stretnutie

Comments

comments

Ďaľšie články