URBAN SURVIVAL – Prežitie v meste – úvaha I.

Na urban survival sa dá pozrieť z mnohých strán a napísať veľa o dôvodoch, ktoré môžu k týmto situáciám viesť, o hrozbách, ktorým bude potrebné čeliť a o príprave, ktorú treba vykonať aby ste zvýšili svoje šance na úspešné prekonanie hrozby, alebo v horšom prípade k prechodu na trvalú sebestačnosť.
Každý článok, ktorý som na túto tému čítal sa dá napadnúť, vždy sa nájdu argumenty prečo je nepresný, nepokrýva všetky aspekty témy alebo že popisuje nerealistické situácie. Takéto spochybnenie nie je vôbec ťažké, ale podobné komenty považujem skôr za egotripy ako za konštruktívne príspevky do debaty. Urban survival je téma, ktorou je potrebné sa zaoberať, vypočuť si/prečítať čo najširšie spektrum pohľadov a vybrať si to, čo sedí konkrétnemu človeku a jeho predstave o tom, čo sa môže v jeho „svete“ stať.

V sérii úvah sa pokúsim postupne dotknúť každej stránky témy prežitia v meste.

Urban survival 5_800x586

Urban survival 1_800x534V tomto článku vypichnem niekoľko faktov, ktoré považujem za dôležité a ktoré pri premýšľaní o alebo plánovaní prežitia v meste treba zvážiť.
Mestské prostredie má svoje vlastnosti, na ktoré musíte pri plánovaní myslieť:

 • husté osídlenie
 • závislosť na verejnej infraštruktúre
 • slabé, resp. veľmi plytké susedské vzťahy, ktoré by väčšinou skúšku počas kolapsu neprežili
 • nekontrolované prístupy do budov (obydlia so slabými ochrannými bodmi)
 • väčšina plôch je verejne prístupná
 • hrozba povinnej evakuácie
 • hrozba stanného práva
 • hrozba civilných nepokojov a vytváranie gangov

Urban survival 3_799x600Pokiaľ chcete začať premýšľať nad tým, ako ste na situáciu prežitia v nepokojnom meste pripravení, začnite od svojho bytu/domu. Odhadnite, do akého levelu má nasledovné vlastnosti

 • odolnosť a ochrana voči požiaru
 • možnosť obrany
 • možnosť zvýšenia obrany (dodatočné zabezpečenie okien, dverí, vchodových dverí, núdzové východy a alternatívne cesty opustenia príbytku)
 • vzdialenosť od miest, kde očakávate zvýšenú intenzitu nepokojov a pôsobenia gangov
 • vaše domáce zásoby
 • ako by reagovali členovia vašej domácnosti v prípade kolapsu a ako by reagovali na vaše prípadné rozkazy

Urban survival 4 Ak ste doteraz pripravenosti nevenovali veľa pozornosti, asi dôjdete k záveru, že v prípade problémov je vaša domácnosť dosť zraniteľná a nepripravená. Nevadí, tento záver môže byť začiatkom procesu prípravy.

Druhým krokom je začať pozorovať svoje okolie očami survivalistu

 • demografia – vnímajte, kto žije vo vašom najbližšom aj širšom okolí. Skúste odhadnúť, ako sa budú správať keď sa veci zvrtnú, keď budú ohrozené ich rodiny alebo nebudú mať čo jesť
 • dokonale spoznajte najbližšie okolie – ľudí, cestičky, bariéry
 • dokonale spoznajte budovu, v ktorej žijete – podkrovie, pivnice, požiarne východy
 • určite stretávacie body – určite aspoň 4 rôzne body, na ktorých sa stretnete so svojou rodinou, resp. prep skupinou
 • ukryte zásoby – ukryte zásoby základných potravín a výstroje mimo svojej domácnosti
 • vytvorte skupinu
 • pripravte svoju domácnosť – zásoby a ochrana
 • oboznámte sa s oficiálnymi postupmi pre prípad rôznych druhov kolapsu, nájdite si dokumenty civilnej obrany, odhadnite silu poriadkových zložiek vo vašom meste

Pre survivor.sk spracoval PeterB.
Založil stránku aj na FB, kde zverejňuje hlavne obrázkové zaujímavosti a novinky zo sveta prežitia a pripravenosti.

Comments

comments

Ďaľšie články