Prírodné staviteľstvo – Návšteva na Butserovej farme

logoFINAL

Pozývame vás na obrazovú lekciu prírodného staviteľstva od tých najpovolanejších – našich predkov. Pozrite si obrázky z Butserovej farmy – anglického archeoparku. Stavby sú väčšinou postavené z cobu alebo majú vypletané steny prekryté hlinou.

Zdroj: http://visiblelandscape.com/butser-ancient-farm/
Spracoval: PeťoB

PBH_130328_17796_5D-Mark-II-Edit

Butserova farma bola založená v roku 1972 ako miesto, kde experimentálni archeológovia skúmajú spôsob života v Británii počas doby železnej. Farma je financovaná z darov študentov a verejnosti. Je nezávislou organizáciou.

Farma sa počas rokov niekoľkokrát presunula a rozdelila a momentálne je situovaná na mieste zvanom Bascomb Copse.

Na farme sú dva typy budov. Jedny sú presné repliky na základe vykopávok a zachovaných zdrojov a druhým typom sú „špekulatívne“ budovy, kde nie je ich účel alebo konštrukcia z dostupných zdrojov úplne jasná.

Na ČB obrázkoch nižšie sú dve zo špekulatívnych budov, kde sa archeológovia pokúsili odhadnúť ako asi vyzerala toaleta v dobe železnej.

PBH_130328_17654_5D-Mark-II PBH_130328_17661_5D-Mark-II

Na obrázku nižšie je ďalšia z budov, kde nie je isté či je historicky úplne presná. Ide o stodolu postavenź z cobu (v Británii zmes hliny, kriedy a slamy). Stena povaly je vypletaná z lieskových prútov a strecha je prekrytá slamou.

 PBH_130328_17635_5D-Mark-II

Ďalšou stavbou je replika sýpky. V rámci experimentu do nej umiestnili 500 kg zrna a počas jedného roku každý deň odoberali 0,5 kg. Po roku bol zvyšok zrna stále v poriadku, zomleli ho na múku a upiekli z nej chlieb, takže sýpka svoj účel plní.

 PBH_130328_17629_5D-Mark-II

Ďalší obrázok zobrazuje okrúhlu stavbu s vypletanými stenami premazanými hlinou (wattle and daub ). Zámerne nie je dokončená, aby bolo možné vidieť obidve vrstvy tejto stavebnej techniky, vracajúcej sa dnes spolu s inými technikami prírodného staviteľstva. Plochy vypletené z lieskovíc boli prekryté zmesou blata, hnoja a slamy. Tak ako väčšinu budov ju zakrýva došková strecha.

PBH_130328_17648_5D-Mark-II

Moel y Gerddi

PBH_130328_17790_5D-Mark-II

Moel y Gerddi je kópia budovy, ktorej pozostatky boli objavené v Harlechu, Severný Wales. Je to najstaršia stavba v areáli, dokončená v roku 2002.

PBH_130328_17703_5D-Mark-II-copy

Vnútorný rám budovy, ktorý sa skladá z trámov ukotvedných v zemi musel byť po niekoľkých rokoch vymenený, keďže podzemné časti trámov prehnili. Konce nových stĺpov boli obpálené, aby lepšie odolávali rozkladu.

PBH_130328_17670_5D-Mark-II

Strecha nemá vrcholový otvor na odvádzanie dymu a decht a dym vytvorili na vnútornej strane slamenej strechy peknú textúru.

PBH_130328_17673_5D-Mark-II

Deatil jednoduchého pántu zavesenia dverí.

PBH_130328_17699_5D-Mark-II

Posledný obrázok Moel y Gerddi prináša pocit z priestoru v tejto budove, ohnisko a piecku.

PBH_130328_17688_5D-Mark-II

Little Woodbury

woodfront

Little Woodbury je najväčšia kruhová budova v parku a bola postavená na základe vykopávok objavených blízko Salisbury. V priemere má asi 15 m a jej pôvodný účel nie je celkom určený.

Opäť sa v streche nenachádza otvor pre odvádzanie dymu. Vo výške hlavy bolo prostredie ešte trochu zadymené (oheň horel a dymil), ale nie príliš. Otvor na ventiláciu vraj nie je úplne najlepší prvok pri stavbe takejto budovy pri použití týchto materiálov. Zadržiavaný dym plní dve funkcie – zabíja hmyz, ktorý by sa chcel udomácniť v streche a tak je strecha menej zaujímavá aj pre vtáky. Dym tiež znižuje obsah kyslíka v špičke strechy a tak výrazne znižuje riziko, že ju zapália iskry z ohňa, ktoré tak prirodzene cestou k streche hasnú.

woodcenfire

Danebury CS1

daneburyhut

Táto stavba je rekonštrukciou vykopávok z okolia Danebury Hill. Je to kruhový dom so stenami z dosiek zapustených do zeme. Je zariadená tak, aby čo najvernejšie ilustrovala príbytok človeka v dobe železnej. Na obrázkoch je možné si všimnúť pár zaujímavých detailov.

danwide

danquern

dan1

danloom

Mound 59 & Mound 74

m59m74

Dve menšie budovy sú replikou pôvodných budov z okolia Glastonbury. Strechy sú pokryté rákosím, steny vypletané z vŕbových prútov. Dvere sú vytvorené z ľahkého rámu prekrytého zvieracou kožou.

m59roof

m59door

m74fire

m742

Comments

comments

Ďaľšie články